Wijzigingen Repair Café Lelystad per 1 september

Per 1 september gaat het computer spreekuur verhuizen naar de dinsdagmiddag van 14 tot 16 uur het blijft op de Rode Klif 211. Het eerste dinsdag spreekuur zal dus plaats vinden op dinsdag 1 september. Verder zijn er tot nader order geen Repair Café’s op andere...

Hervatting van het Repair Café vanaf 5 Juni 2020

Op  vrijdag 5 (computers e.d.) en op zaterdag 6 juni (algemene zaken) hervat het Repair Café haar werkzaamheden. Dit kunnen we alleen doen we met inachtneming van alle vereiste voorzichtigheid. Omdat er in de Rode Klif weinig ruimte is moeten we de volgende...

VERSLAG Jan.- Juli 2015

De beginmaanden van het nieuwe jaar kenmerkten zich door onrust en onzekerheid. Door het vertrek van Bert waren er nogal wat hiaten gevallen in de organisatie en onduidelijkheden ontstaan over mogelijke verzelfstandiging van RCL. Daar kwam bij dat de contacten met De...

Repair Café-kerstpakket

Een duurzaam kerstpakket Wil je een duurzaam kerstpakket samenstellen én wil je Stichting Repair Café steunen? De Friese kaarsenmakerij Het Tweede Lichtje maakte voor het kaarsen van kaarsrestanten. En Martine Postma schreef het boek ‘Weggooien? Mooi...